IBEC

IBEC družstvo je výrobcom destilačných zariadení BOSO.

Zariadenia sú určené na získavanie destilátu z ovocného kvasu.

Destilačná súprava svojim konštrukčným riešením poskytuje možnosť zachovať chatakteristické aromatické vlastnosti pôvodných ovocných surovín.

Podľa spôsobu vykurovania sú dodávané kotle pre zabudovanie do murovaného ohniska na vykurovanie pevným palivom, alebo na vykurovanie plynom.

Zaoberáme sa:

  • výrobou medených kotlov, chladičov
  • výrobou prečerpávacích zariadení k pálenici
  • servisom pestovateľských páleníc
  • medikoveckými a kotlárskymi prácami
  • výrobou výrobkov z nerezi
  • servisom farmaceutických zariadení
  • umeleckým medikovectvom
  • rekonštrukciou páleníc
Technológia