TECHNOLÓGIE

Všetky časti zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s technologickým médiom sú z medi a nerezy. Vnútorný povrch zariadenia je brúsený alebo leštený. Vonkajší povrch medených častí je tepaný, nerezové časti sú leštené. Vyhotovenia sú navrhnuté podľa objemu destilačného a rektifikačného kotla.

KOLONA PÁLENICA

KOLONA

Rektifikačné zariadenie kolona

Rektifikačné zariadenie kolona je jednokotlové zariadenie určené na získavanie destilátu z ovocného kvasu. Rektifikačná kolóna poskytuje možnosť zachovať charakteristické aromatické vlastnosti pôvodných ovocných surovín. Oproti dvojkotlovému zariadeniu má rektifikačná kolóna výhodu v jej kompaktných rozmeroch. Jednoduchou reguláciou jednotlivých etáží a prietokom chladiacej vody deflegmátorom sa dá regulovať účinnosť a sila získavaného produktu.

Aparatúra je zostavená z:
  • destilačného kotla
  • rektifikačnéj kolóny
  • deflegmátora
  • trubkový chladič
  • epruveta
  • spojovacieho potrubia
  • armatúr a doplnkových konštrukcii

Destilačný kotol sa vyrába o objeme 150l, 250l, 350l, 450l, 550l, 650l, 750l, 900l, 1200l, pripadne podľa potreby zakazníka. Všetky časti kotla, ktoré prichádzajú do styku so surovinou sú z medi alebo nerezi.


PÁLENICA

Dvojkotlová pestovateľská pálenica

je určená na získavanie destilátu z ovocného kvasu. Destilačná súprava svojím konštrukčným riešením poskytuje možnosť zachovať charakteristické aromatické vlastnosti pôvodných ovocných surovín.

Podľa spôsobu vykurovania sú dodávané kotle pre zabudovanie do murovaného ohniska na vykurovanie pevným palivom, alebo na vykurovanie plynom v kotlinach.

Aparatúra je zostavená z destilačného kotla, rektifikačného kotla, nádrže na vodku, dvoch chladičov s epruvetami, objemového meradla na lieh, spojovacieho potrubia, armatúr a doplnkových konštrukcii.

Pre výrobu destilačných zariadení sa ako material používa med, nerez. Destilačné kotle sa vyrábajú o objeme 150l, 250l, 350l, 450l, 550l, 650l, 750l, 900l, 1200l, pripadne podľa potreby zakazníka.